Object structure
Title:

Przestrzeń publiczna w rozwoju kreatywnych miast

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Public space in creative city development

Creator:

Rogowska, Małgorzata

Subject and Keywords:

kreatywne miasto ; przestrzeń publiczna ; gentryfikacja ; rewitalizacja ; creative city ; public space ; gentrification ; revitalization

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13, s. 179-188

Abstrakt:

Kreatywność staje się jedną z najbardziej pożądanych cech XXI wieku. Aby rozwijać postawy kreatywne, muszą istnieć (zostać stworzone) odpowiednie ramy w postaci edukacji, kultury, a także odpowiednich cech przestrzeni. Miasto podlega intensywnym przemianom. Ma swoistą fizyczną, intelektualną, kreatywną energię i jak każdy organizm podlega ewolucji w zależności od uwarunkowań związanych ze społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi zmianami globalizującego się świata1. We współczesnych uwarunkowaniach szczególnego znaczenia nabiera możliwość bezpośredniego kontaktowania się ludzi, wymiany myśli idei i wartości, której służy odpowiednia przestrzeń publiczna, otwarta, zachęcająca do integracji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/br.2013.1.14

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: