Object structure
Title:

Ekonomiczne efekty projektów infrastrukturalnych realizowanych przez gminy w strefie podmiejskiej Krakowa

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Economic effects of infrastructure projects implemented by municipalities in the suburban area of Krakow

Creator:

Serafin, Piotr

Subject and Keywords:

projekty unijne ; strefa podmiejska Krakowa ; ewaluacja ; EU projects ; suburban area of Krakow ; evaluation

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13, s. 211-246

Abstrakt:

Realizacja projektów o charakterze infrastrukturalnym, finansowanych z programów operacyjnych, jest postrzegana jako istotny czynnik w rozwoju lokalnym. Celem artykułu była analiza efektów zachodzących zmian w otoczeniu gmin przyległych do Krakowa pod wpływem realizowanych przez nie projektów infrastrukturalnych. Pozyskane środki okazały się bardzo ważne dla podjęcia decyzji inwestycyjnych. Gminy nie byłyby w stanie osiągnąć spodziewanych korzyści bez realizacji omawianych projektów infrastrukturalnych. Brakuje jednak podejścia strategicznego do rozwoju obszaru całej strefy podmiejskiej Krakowa. Generowane efekty są raczej konsekwencją niezintegrowanych zabiegów gmin o swój rozwój niż przemyślanego i planowego działania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/br.2013.1.17

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: