Show structure

Title:

Wykorzystanie sieci bayesowskich do prognozowania bankructwa firm

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Bankruptcy prediction with Bayesian networks

Creator:

Gąska, Damian

Subject and Keywords:

prognozowanie bankructwa ; sieci bayesowskie ; uczenie struktury ; bankruptcy prediction ; Bayesian networks ; structure learning

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2016, Nr 14 (20), s. 131-143

Abstrakt:

Celem pracy jest weryfikacja metod uczenia struktury sieci bayesowskich, wykorzystywanych do konstrukcji klasyfikatorów stosowanych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw. Empirycznej weryfikacji poddano kilka metod uczenia struktury sieci bayesowskich, wykorzystywanych pośrednio do konstrukcji klasyfikatorów. Analizy dotyczyły spółek notowanych na GPW w Warszawie. W pracy pokrótce omówiono podstawy teoretyczne rozpatrywanych zagadnień oraz zaprezentowano wyniki badań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sps.2016.14.08

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2016, Nr 14 (20)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu