Object structure
Title:

Rola banku spółdzielczego w kreowaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich powiatu włodawskiego

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

The role of a cooperative bank in the creation of entrepreneurship in eural areas Włodawa district

Creator:

Kołodziej, Elżbieta ; Wesołowski, Grzegorz

Subject and Keywords:

banki spółdzielcze ; przedsiębiorczość ; kredyty ; cooperative banks ; business ; credit

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11, s. 131-142

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest określenie znaczenia banku spółdzielczego we wspieraniu inicjatyw przedsiębiorczych na obszarach wiejskich. Opracowanie przygotowano na podstawie wyników badań przeprowadzonych na grupie 30 przedsiębiorstw. Działaniem, które może wywierać znaczący wpływ na powstawanie i funkcjonowanie przedsiębiorstw wiejskich, jest wsparcie kredytowe ze strony banku spółdzielczego. Niestety stopień wykorzystania przez osoby przedsiębiorcze takiego wsparcia jest stosunkowo niewielki. Przedsiębiorcy przy zakładaniu i prowadzeniu firmy wykorzystują w większości środki własne, traktując zaciąganie kredytu jako ostateczność

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: