Object structure
Title:

Urzędy marszałkowskie jako organizacje otwarte na współpracę w świetle badań empirycznych

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Marshal's Offices as the organizations open for cooperation - empirical approach

Creator:

Rudolf, Wawrzyniec

Subject and Keywords:

zarządzanie publiczne ; współdziałanie ; organizacje publiczne ; relacje partnerskie ; samorząd regionu ; public management ; collaboration ; public organizations ; partner relations ; regional self-government

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11, s. 251-260

Abstrakt:

Organizacje publiczne nie mogą skutecznie realizować powierzanych im zadań bez współdziałania z innymi organizacjami (publicznymi, społecznymi i prywatnymi). W sposób szczególny współdziałanie potrzebne jest samorządowi regionu, który prowadzi politykę rozwoju województwa za pośrednictwem urzędu marszałkowskiego. Organizacja ta musi posiadać formalne możliwości nawiązywania współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz zatrudniać menedżerów publicznych, zdolnych do inicjowania i utrzymywania partnerstwa. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań przeprowadzonych w okresie 2009-2010, których przedmiotem były relacje urzędu marszałkowskiego z instytucjonalnymi partnerami. Badania przeprowadzono w województwach: małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: