Object structure

Title:

Wykorzystanie naturalnych warunków środowiska w kształtowaniu wizerunku miasta

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Using natural conditions of environment in town image development

Creator:

Rynio, Dorota

Subject and Keywords:

miasto ; wizerunek miasta ; tożsamość miasta ; warunki środowiska naturalnego ; town ; town image ; town identity ; natural environment conditions

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11, s. 261-271

Abstrakt:

W trakcie budowy pozytywnego wizerunku miasta niezbędna jest identyfikacja i ustalenie hierarchii ważności warunków naturalnych, które będą w długim okresie determinować ten obraz. Na wizerunek miasta może składać się zbiór walorów środowiska naturalnego, nie tylko pojedynczy element środowiska. Budowa pozytywnego wizerunku miasta poprzez walory środowiska naturalnego przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego i osiągania przewagi konkurencyjnej podmiotu. Celem działań związanych z kreowaniem pozytywnego wizerunku miasta opartego na naturalnych warunkach środowiska jest tworzenie takiego obrazu, który przyczynia się do pozyskiwania nowych mieszkańców i inwestorów oraz przyciągania turystów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu