Object structure
Title:

Pragmatyczne aspekty wyboru źródeł finansowania innowacji – procedura i kryteria

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Pragmatic aspects of choosing sources of financing of innovation – procedures and criteria

Creator:

Głuszczuk, Dariusz

Subject and Keywords:

finansowanie innowacji ; identyfikacja ; weryfikacja źródeł pokrycia kosztów innowacji ; procedura ; kryteria ; wsparcie instytucjonalne

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2010, Nr 10, s. 31-40

Abstrakt:

Koszty implementacji innowacji mogą być pokryte z różnych źródeł. Ich systematyka na tle kapitałów przedsiębiorstwa, rozróżnianych według prawa własności, prowadzi do wyodrębnienia finansowania własnego, obcego i hybrydowego. Każda z tych grup zestawia rozmaite środki, produkty lub instrumenty, które odsłaniają przeróżne sposobności pozyskania kapitału. Problem jego wyboru nie może być rozwiązywany na podstawie chaotycznego, nieprzemyślanego i przypadkowego „algorytmu” działań. Właściwy tok postępowania powinny otwierać preferencje innowatora, a dalej rozwijać weryfikacja wewnętrzna (biorcy kapitału) i zewnętrzna (dawcy kapitału) w świetle zdefiniowanych kryteriów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2010, Nr 10

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: