Object structure
Title:

Wpływ procesu globalizacji i integracji regionalnej na znaczenie państwa w gospodarce

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

The influence of process of globalization and regional integration on the meaning of the state in economy

Creator:

Hajduga, Piotr

Subject and Keywords:

globalizacja ; integracja regionalna ; regionalizm

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2010, Nr 10, s. 41-50

Abstrakt:

Procesy zachodzące we współczesnym świecie charakteryzują się różnego rodzaju zmianami, które przybierają często charakter gwałtowny, a przy tym różnokierunkowy, co skutkuje znacznym wzrostem niepewności we wszystkich dziadzinach życia społeczno-gospodarczego. Szczególne nasilenie tych zjawisk występuje w gospodarce. Zjawiska te stanowią efekt współzależności równocześnie występujących procesów: rewolucji technologicznej opierającej się na technologiach informatycznych, kształtowania się gospodarki globalnej oraz zmiany paradygmatu rozwojowego związanego z przechodzeniem z gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy. Szczególne znaczenie przypisuje się globalizacji. Istotnym zjawiskiem w tym procesie jest zmniejszanie się w gospodarce roli państwa z jednoczesnym wzrostem znaczenia regionów i miast

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2010, Nr 10

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: