Show structure

Title:

Kształtowanie się nowych realiów gospodarczych na początku XXI wieku

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Formation of new economic realities at the beginning of the 21st century

Creator:

Korenik, Stanisław

Subject and Keywords:

globalizacja ; sieci ; gospodarka kreatywna

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2010, Nr 10, s. 83-93

Abstrakt:

W artykule omówiono procesy i zjawiska, które towarzyszą kształtowaniu się nowego ładu gospodarczego. Scharakteryzowane zostały sieci gospodarcze, pojęcie globalizacji, gospodarki opartej na wiedzy oraz gospodarki kreatywnej. Ponadto w artykule wskazano na różnice między GOW a gospodarką kreatywną

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2010, Nr 10

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu