Object structure
Title:

Zmiany w sektorze finansów publicznych i ich konsekwencje dla rozwoju lokalnego

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Changes in public finance sector and their consequences for local development

Creator:

Łuczyszyn, Andrzej

Subject and Keywords:

finanse publiczne ; rozwój lokalny ; Ustawa o finansach publicznych

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2010, Nr 10, s. 103-113

Abstrakt:

Artykuł przedstawia wybrane kwestie związane ze zmianami w systemie finansów publicznych spowodowanymi wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych, szczególnie z punktu widzenia skali lokalnej. Na zmiany w ustawie o finansach publicznych można z jednej strony patrzeć z punktu widzenia innowacyjnego podejścia do rozwiązań w zakresie kształtowania relacji między zasobami finansowymi a samorządnością, bowiem te dwa elementy to współczesne atrybuty jednostek samorządu terytorialnego. Z drugiej natomiast – istniejące obawy o kształt i strukturę sektora publicznego w Polsce, po dokonanych zmianach, mają także swoje uzasadnienie chociażby z punktu widzenia przyszłej efektywności działalności nowych form organizacyjno-prawnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2010, Nr 10

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: