Object structure
Title:

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw a rozwój lokalny – wybrane aspekty

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Small and medium enterprises sector and local development – chosen aspects

Creator:

Mempel-Śnieżyk, Anna

Subject and Keywords:

sektor małych i średnich przedsiębiorstw ; rozwój lokalny ; czynniki rozwoju lokalnego

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2010, Nr 10, s. 125-136

Abstrakt:

Artykuł porusza problematykę sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jego znaczenia w rozwoju lokalnym. W celu trafnego ujęcia zagadnienia w pierwszej kolejności wskazano na istotną rolę tego sektora w rozwoju gospodarczym kraju, wyróżniono grupy czynników uniwersalnych oraz działania i zachowania przedsiębiorców, które wskazują na rolę i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce. Następnie zaprezentowano możliwe powiązania tego sektora z rozwojem lokalnym, natomiast w ostatniej części wskazano na bariery rozwoju tego sektora oraz wybrane zmiany wprowadzone przez rząd do ustawodawstwa, mające na celu poprawę sytuacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2010, Nr 10

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: