Object structure
Title:

Absolwenci kieleckich szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych w latach 2002-2008 jako element podażowej strony rynku pracy

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Graduates of secondary and post-secondary schools in Kielce between 2002 and 2008 as an element of the supply side of the market

Creator:

Szydlik-Leszczyńska, Agata

Subject and Keywords:

podaż pracy ; kształcenie ; absolwenci ; regionalny potencjał pracy

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2010, Nr 10, s. 209-222

Abstrakt:

Artykuł podejmuje kwestię osób młodych jako podażowej strony rynku pracy. Zdefiniowano w nim podażową stronę rynku pracy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów i dokonano jej charakterystyki w wymiarze ilościowym i jakościowym. Zaprezentowano liczbę uczniów (studentów) i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w latach 2002-2008, wskazano na zmiany zachodzące w ich strukturze i dynamice w tym okresie. Zwrócono uwagę na szeroką ofertę edukacyjną Kielc na poziomie szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, która stanowi źródło olbrzymiego potencjału rozwojowego. Potencjał ten powinien być inspiracją dla rodzimych przedsiębiorców co do kierunków rozwoju, a dla inwestorów zewnętrznych stanowić ważną przesłankę do lokowania swojej działalności w mieście i jego okolicach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2010, Nr 10

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: