Object structure
Title:

Znaczenie nadzoru korporacyjnego a rola władz publicznych w kreowaniu koniunktury gospodarczej w czasie spowolnienia gospodarczego

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

The role of public powers in creating economic growth in the time of crisis and the meaning of corporate governance

Creator:

Wąchol, Jerzy

Subject and Keywords:

nadzór korporacyjny ; interwencjonizm państwa ; interesariusze ; korporacje ; spowolnienie gospodarcze

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2010, Nr 10, s. 241-249

Abstrakt:

Opracowanie prezentuje rolę nadzoru korporacyjnego i władz państwowych we wpływie na zarządzanie spółką w czasie spowolnienia gospodarczego. Stwierdzono, że ingerencja państwa w gospodarkę jest bardzo ważna, jednak nie może być zbyt mała ani też zbyt duża. W artykule podkreślono znaczenie dużych korporacji i nadzoru korporacyjnego, zaprezentowano światowe dane ekonomiczne oraz modele nadzoru korporacyjnego na świecie i rolę interesariuszy w zarządzaniu korporacją. Zaznaczono także konieczność budowy regulacji gospodarczych i ekonomii instytucjonalnej dla zapewnienia stabilności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2010, Nr 10

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: