Object structure

Title:

Implementacja Regionalnej strategii innowacji w regionie Dolnego Śląska

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Implementation of regional innovation strategy in the region of Lower Silesia

Creator:

Derlukiewicz, Niki

Subject and Keywords:

region ; strategia ; wdrażanie ; projekty

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2009, Nr 9, s. 25-33

Abstrakt:

We współczesnej gospodarce wzrasta znaczenie regionów, które stają się nowymi podmiotami procesów rynkowych. W ich rozwoju coraz większą rolę zaczynają odgrywać innowacje. Coraz częściej podkreśla się, że tym, co decyduje o rozwoju konkretnego regionu, jest jego zdolność do stałego generowania i adaptacji nowych technologii, rozwiązań organizacyjnych i nowej wiedzy. Jednym z działań zmierzających do zwiększania innowacyjności w regionach Unii Europejskiej jest opracowywanie, a następnie wdrażanie regionalnych strategii innowacji. Takie strategie zostały także opracowane dla polskich regionów. W artykule przedstawiono wdrażanie regionalnej strategii innowacji na Dolnym Śląsku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2009, Nr 9

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu