Object structure

Title:

Polimery w Medycynie = Polymers in Medicine, 2009, T. 39, nr 4

Title in english:

Polymers in Medicine

Subject and Keywords:

medycyna ; medycyna kliniczna ; medycyna doświadczalna ; polimery ; narządy sztuczne ; materiały biomedyczne ; tworzywa sztuczne ; biomateriały

Description:

Quarterly indexed in Index Copernicus (4,50 points) and indexed in MEDLINE ; Kwartalnik indeksowany w Index Copernicus (4,50 pkt.) i w MEDLINE. Punktacja KBN - 4 pkt.

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Relation:

Polimery w Medycynie = Polymers in Medicine

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Tags:

uwalnianie substancji leczniczej z żeli ; morfina ; kwas guluronowy (G) ; uwalnianie pulsacyjne ; Prosolv ; równania Kedem-Katchalsky'ego ; transport membranowy ; opatrunek membranowy ; dostępność farmaceutyczna ; przewodnictwo ; chlorowodorek lidokainy ; mikrożele ; N-izopropyloakryloamid ; ketoprofen ; termowrażliwość ; tabletkowanie bezpośrednie ; CAE ; chloroheksydyna ; źródło entropii ; Solidago virgaurea L. ; prednizolon ; nawłoć ; Carbopol ; silifikowana celuloza ; kontrolowane uwalnianie ; wyciąg suchy z nawłoci ; celuloza mikrokrystaliczna ; alginianowe opatrunki aktywne ; elektroforeza w octanie celulozy ; kwas manuronowy (M) ; parametry reologiczne