Object structure
Title:

Prognozowanie pozyskania drewna w Polsce na podstawie danych GUS

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Roundwood production forecasting in Poland, on the basis of the data of the central statistical office

Creator:

Andrushko, Lyubov

Subject and Keywords:

pozyskanie drewna ; model ekonometryczny ; prognoza punktowa ; prognoza przedziałowa ; ocena prognozy ; roundwood production ; econometric model ; point forecast ; interval forecast ; forecast evaluation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 450, s. 13-24

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań z zakresu budowy i oceny krótkookresowej prognozy zjawiska gospodarczego na przykładzie pozyskania drewna w Polsce. Celem pracy jest przedstawienie etapów budowania modelu ekonometrycznego na potrzeby planowania działalności gospodarczej w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Zobrazowano proces budowy modelu w postaci funkcji liniowej, dokonano weryfikacji funkcji trendu oraz obliczono współczynnik zbieżności. Zbudowano prognozę punktową i przedziałową. Dokonano oceny trafności prognozy i przedstawiono rekomendacje dotyczące wykorzystania wyników badań na potrzeby decyzyjne i gospodarki materiałowej. Liniowa funkcja trendu dobrze opisuje ilość pozyskiwanego drewna w funkcji czasu i może być wykorzystana do prognozowania krótkookresowego. Gdyby wyniki analizy wskazywały na niski stopień dopasowania i duży błąd ex post, należałoby zbadać kilka postaci nieliniowego modelu ekonometrycznego i wybrać model najbardziej dopasowany do danych empirycznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.450.01

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 450 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: