Object structure
Title:

Spółdzielnie socjalne – szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social cooperatives − opportunities and threats for social entrepreneurship development in Poland

Creator:

Bieńkowska, Beata

Subject and Keywords:

przedsiębiorczość ; spółdzielnia socjalna ; przedsiębiorczość społeczna ; ekonomia społeczna ; entrepreneurship ; social cooperative ; social entrepreneurship ; social economy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 450, s. 35-45

Abstrakt:

W opracowaniu przedstawiono zagadnienia dotyczące funkcjonowania spółdzielni socjalnych jako podmiotów ekonomii społecznej o szczególnym znaczeniu dla pokonywania barier dostępu do rynku przez osoby defaworyzowane na rynku pracy. Podmioty te opierają swoją działalność na rachunku ekonomicznym, lecz zmierzając do celu umiejscowionego poza rynkiem, stają się istotnymi narzędziami przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Spółdzielnie socjalne to podmioty ekonomii społecznej w najwyższym stopniu spełniające warunki do określenia podmiotu mianem przedsiębiorstwa społecznego. Autorka podjęła próbę analizy przepisów regulujących funkcjonowanie spółdzielni socjalnych, a głównie Ustawy o spółdzielniach socjalnych. Podkreślono również znaczenie rozwoju podmiotów zaliczanych do sektora ekonomii społecznej dla rozwoju gospodarki. Analizując wady i zalety spółdzielni socjalnych, wskazano na potencjał, jaki reprezentują te podmioty, oraz korzyści wiążące się z ich tworzeniem i funkcjonowaniem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.450.03

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 450 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: