Object structure
Title:

Produkcja i wykorzystanie energii elektrycznej na Mazowszu z uwzględnieniem OZE

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Production and use of electricity in Mazowsze with the consideration of renewable energy sources

Creator:

Bieńkowska-Gołasa, Wioletta

Subject and Keywords:

produkcja ; zużycie energii ; odnawialne źródła energii ; Mazowsze ; production ; energy consumption ; renewable energy sources

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 450, s. 46-55

Abstrakt:

We współczesnej gospodarce coraz większe znaczenie zaczynają odgrywać zagadnienia związane z zużyciem energii i efektywnością energetyczną przemysłu. Gospodarkę energetyczną łączą bowiem wzajemne powiązania z większością pozostałych gałęzi gospodarki narodowej - przemysłu, rolnictwa, budownictwa czy transportu. Celem artykułu było przedstawienie produkcji i zużycia energii elektrycznej w województwie mazowieckim. Ponadto scharakteryzowano zagadnienia dotyczące energii w Polsce z uwzględnieniem odnawialnych jej źródeł. Zawarto też analizy danych statystycznych GUS, które dotyczą: produkcji i zużycia energii elektrycznej, produkcji energii ze źródeł odnawialnych i ich udziału w produkcji energii elektrycznej ogółem, a także zmiany w strukturze jej zużycia według różnych sektorów. Należy uznać, iż Mazowsze posiada potencjał energetyczny w zakresie OZE, o czym świadczy wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a także wzrost udziału OZE w produkcji energii elektrycznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.450.04

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 450 ; Polityka ekonomiczna

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: