Object structure

Title:

Makulatura – pochodzenie, przerób, wykorzystanie

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

Waste paper – origin, processing, usage

Creator:

Fietz, Magdalena

Subject and Keywords:

papier ; makulatura ; recykling papieru ; tektura falista ; celuloza ; paper ; waste paper ; paper recycling process ; corrugated card board ; cellulose

Description:

International Journal of Food Science and Bioprocessing, 2016, Nr 1 (1), s. 48-66

Abstrakt:

W Polsce każdy mieszkaniec wytwarza statystycznie ok. 300 kg śmieci rocznie, w tym ponad 35 kg makulatury. Wtórnemu przerobowi poddaje się tylko jedną trzecią zużytych wyrobów papierniczych. W związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaistniała potrzeba odzyskiwania coraz większej ilości surowców wtórnych, w tym makulatury. Wtórne zagospodarowanie makulatury ma na celu zmniejszenie ilości gromadzonych odpadów na wysypiskach, zmniejszenie wycinki drzew potrzebnych do produkcji papieru, a także ograniczenie ilości ścieków i odpadów stałych w papierniach dzięki wykorzystaniu do produkcji papieru wtórnych mas celulozowych. W pracy przedstawiono podstawowe informacje na temat papiernictwa w Polsce i na świecie, a także procesu produkcji papieru. Podano rodzaje i charakterystykę makulatury, zebrano dane dotyczące problematyki przerobu zużytych wytworów papierniczych na makulaturowe masy wtórne, z uwzględnieniem przerobu mechanicznego i mechaniczno-chemicznego, oraz kierunki rozwoju produktów przerobu zużytych wytworów papierniczych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ijfsb.2016.1.04

Language:

pol

Relation:

International Journal of Food Science and Bioprocessing, 2016, Nr 1 (1)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu