Object structure
Title:

Wolny handel a migracje: wpływ liberalizacji wymiany handlowej na międzynarodowy przepływ siły roboczej

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Free trade vs. migration: the impact of trade liberalization on the international movement of labor force

Creator:

Piekutowska, Agnieszka

Subject and Keywords:

handel ; migracje ; komplementarność ; substytucyjność ; trade ; migration ; complementarity ; substitutability

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11), s. 25-36

Abstrakt:

Celem artykułu jest wykazanie, jak liberalizacja wymiany handlowej oddziałuje na przepływy siły roboczej. Realizacja tego celu wymaga w pierwszej kolejności dokonania przeglądu teorii handlu (a także teorii migracji) wskazujących na relację pomiędzy wymianą handlową a migracjami. Punktem wyjścia będzie teoria Heckschera-Ohlina-Samuelsona, zgodnie z którą relacja ta ma charakter substytucyjny. Jak zostanie wykazane, usunięcie założeń przyjętych w tej teorii prowadzi jednak do odmiennych wniosków: przepływ towarów i siły roboczej jest komplementarny co najmniej w krótkim okresie. Do podobnych wniosków skłania przegląd dotychczasowych badań empirycznych, a także analiza kształtowania się emigracji w państwach członkowskich UE, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2016.3.02

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: