Object structure
Title:

Wolny handel a ekonomia współdzielenia. W kierunku nowego systemu gospodarowania

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Free trade vs. sharing economy. Towards a new management system

Creator:

Zysk, Wojciech

Subject and Keywords:

ekonomia współdzielenia ; sharing economy ; handel międzynarodowy ; wymiana usługowa ; international trade ; service exchange

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11), s. 37-47

Abstrakt:

W opracowaniu zaprezentowano badania związków pomiędzy teorią wolnego handlu a praktyką gospodarczą modeli sharing economy. Zaprezentowano założenia ekonomii współdzielenia, a na wybranych przykładach firm działających w analizowanym modelu gospodarowania pokazano rozwój zjawiska zarówno w Polsce, jak i na świecie. W artykule opisano też zagrożenia, jakie może powodować niczym nieskrępowany ruch nowego modelu gospodarowania. Unia Europejska dostrzega w ekonomii współdzielenia szansę na dostarczenie unijnym krajom ważnego bodźca rozwojowego. Innowacyjne modele biznesowe, mimo zaawansowanych planów uregulowania zjawiska na szczeblu wspólnotowym, mogą stać się kołem zamachowym unijnych gospodarek. Jednak nie będzie to już czysta postać wolnego handlu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2016.3.03

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: