Object structure
Title:

Manufacture to Manufacture Terms of Trade w XX i XXI wieku. Tendencje i determinanty

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Manufacture to manufacture terms of trade in the 20th and 21st centuries.Tendencies and determinants

Creator:

Dudziński, Jerzy

Subject and Keywords:

terms of trade ; handel międzynarodowy ; international trade ; developing countries ; world prices

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11), s. 48-58

Abstrakt:

Prezentowane w literaturze, a także własne wyniki badań potwierdzają występowanie we współczesnym handlu międzynarodowym zjawiska pogarszania się Manufacture to Manufacture Terms of Trade (MMTOT) na niekorzyść krajów rozwijających się. Podstawową przyczyną występowania tej tendencji jest miejsce zajmowane przez kraje rozwijające się w międzynarodowym podziale pracy. Kraje te eksportują wyroby przetworzone pracochłonne, standardowe i o niskiej zwykle jakości, czego efektem są ich niskie ceny eksportowe i bardzo umiarkowana dynamika ich wzrostu. Korzyści z niskich cen eksportowych i pogarszających się terms of trade towarów eksportowanych przez kraje rozwijające się odnoszą importerzy, w znacznej mierze z krajów rozwiniętych gospodarczo. Prezentowana tradycyjnie w literaturze teza, iż dywersyfikacja eksportu w kierunku zwiększenia w nim udziału dóbr przetworzonych przyniesie krajom rozwijającym się poprawę ich terms of trade, nie znajduje zatem potwierdzenia w praktyce współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2016.3.04

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: