Object structure
Title:

Procesy liberalizacji handlu państw Bałkanów Zachodnich a zmiany w jego strukturze produktowej

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Processes of trade liberalisation in the Western Balkans and changes in its product structure

Creator:

Molendowski, Edward ; Klimczak, Łukasz

Subject and Keywords:

Bałkany Zachodnie ; handel zagraniczny ; liberalizacja handlu ; koncentracja handlu ; czynniki produkcji ; zmiany struktur handlu ; Western Balkans ; international trade ; trade liberalisation ; trade concentration ; production factors ; changes in trade structure

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11), s. 71-85

Abstrakt:

Struktura i stopień koncentracji produktowej eksportu mają istotne znaczenie dla tempa wzrostu gospodarczego. Celem prezentowanego w artykule badania było zweryfikowanie trzech hipotez związanych z wpływem liberalizacji handlu państw Bałkanów Zachodnich (BZ), szczególnie Procesu Stabilizacji i Stowarzyszenia (PSS) oraz porozumienia CEFTA-2006, na jego strukturę produktową. Badanie nie pozwoliło pozytywnie zweryfikować hipotezy, zgodnie z którą liberalizacja handlu w przypadku państw słabiej rozwiniętych powinna przyczyniać się do pogłębienia ich specjalizacji w produkcji i eksporcie dóbr surowcowych i pracochłonnych. Z prezentowanej analizy wynika również, że procesy liberalizacji nie miały wpływu na koncentrację produktową handlu zagranicznego państw bałkańskich, niezależnie od tego, czy dokonywały się ramach PSS czy CEFTA-2006. Stwierdzono także substytucyjność czynników kapitału i pracy w procesie produkcji dóbr eksportowych oraz większą konkurencyjność struktur eksportu pomiędzy wyżej rozwiniętymi krajami regionu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2016.3.06

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: