Object structure
Title:

Wpływ handlu zagranicznego Unii Europejskiej na rzeczywistą emisję CO2

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Impact of the European Union foreign trade on actual CO2 emissions

Creator:

Fortuński, Bartosz

Subject and Keywords:

polityka energetyczna UE ; emisja CO2 ; eksport i import UE ; główni partnerzy handlowi UE ; EU energy policy ; CO2 emissions ; exports and imports of the EU ; main trading partners of the EU

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11), s. 109-120

Abstrakt:

Emisja CO2 jest problemem globalnym. Oznacza to, że walka tylko części krajów w tym obszarze niewiele zmienia. Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania rzeczywistego poziomu emisji CO2 w UE, jak również wpływ wymiany handlowej Unii na emisję CO2 u jej głównych partnerów handlowych. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 20 głównych partnerów handlowych UE i samej Unii. Rzeczywisty poziom emisji CO2 uzyskano przez zastosowanie wskaźnika emisji rzeczywistej. Jego wielkość uwzględnia transfer CO2 w produktach i usługach eksportowych, a także importowanych przez poszczególne kraje. W wyniku jego zastosowania okazało się, że rzeczywisty poziom emisji CO2 w badanych krajach jest znacznie odmienny od wartości brutto, które reprezentują wielkości emisji CO2 na terenie danych krajów. Istotnym elementem jest również ukazanie, iż odosobnione działania UE w energetyce nie przyniosą zamierzonych globalnych celów, czyli pozytywnych zmian w zakresie ograniczenia emisji CO2

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2016.3.09

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: