Object structure
Title:

Sankcje ekonomiczne a wymiana handlowa Rosji w warunkach kryzysu gospodarczego

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Economic sanctions and Russian foreign trade in the economic crisis conditions

Creator:

Fiedorczuk, Monika

Subject and Keywords:

sankcje ; embargo ; gospodarka rosyjska ; handel ; kryzys gospodarczy ; sancions ; Russian economy ; trade ; economic crisis

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11), s. 121-131

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest analiza wpływu sankcji ekonomicznych, nałożonych na Rosję przez UE i USA, oraz embarga zastosowanego przez Rosję na wymianę handlową tego kraju w latach 2014-2015. Sankcje nałożone na Rosję i rosyjskie embargo oddziałują po pierwsze na spadek obrotów handlowych Rosji z zagranicą. Ponadto wpływają na zmiany struktury geograficznej rosyjskiego handlu zagranicznego. Embargo rosyjskie, dotyczące produktów spożywczych, podniosło również kwestię możliwości zastępowania importu produkcją krajową. Sankcje ekonomiczne stały się negatywnym katalizatorem niekorzystnej sytuacji w gospodarce Rosji, wynikającej z gwałtownej deprecjacji rubla, spadku ceny ropy naftowej na rynkach międzynarodowych i obniżenia tempa wzrostu PKB

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2016.3.10

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: