Object structure
Title:

Kryzys w handlu z Rosją a dywersyfikacja polskiego eksportu żywności

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Crisis in trade with Russia vs. diversification of Polish food exports

Creator:

Wierzejski, Tomasz

Subject and Keywords:

eksport żywności ; dywersyfikacja handlu zagranicznego ; handel z Rosją ; food exports ; international trade diversification ; trade with Russia

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11), s. 132-140

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie oraz ocena dywersyfikacji polskiego eksportu żywności w warunkach utrudnionego dostępu do rynku rosyjskiego. Embargo wprowadzone przez Federację Rosyjską na import żywności z państw Unii Europejskiej oraz kryzys gospodarczy na tym rynku spowodowały silny spadek sprzedaży żywności z Polski w tym kraju. Wskutek przeprowadzonych studiów literatury oraz dokonania analizy danych statystycznych dotyczących polskiego handlu zagranicznego w latach 2012-2015 stwierdzono, że wobec utraty rynku rosyjskiego zwiększył się eksport żywności z Polski zarówno w UE, jak i na dalszych rynkach – USA, Arabii Saudyjskiej czy Wietnamu. Postępująca dywersyfikacja sprzedaży zagranicznej artykułów rolno-spożywczych z Polski wzmacnia potencjał przedsiębiorstw z sektora oraz sprzyja dalszemu procesowi jego internacjonalizacji. Oczekuje się, że podjęte działania dostosowawcze do nowej sytuacji w otoczeniu zwiększą elastyczność polskich producentów żywności na rynku międzynarodowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2016.3.11

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: