Object structure
Title:

Struktura polskiego salda bilansu handlowego w świetle problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

The structure of Polish trade balance in the context of the concept of economic security

Creator:

Michalski, Bartosz

Subject and Keywords:

handel międzynarodowy ; Polska ; konkurencyjność ; pułapka średniego dochodu ; bezpieczeństwo ekonomiczne ; zmiana technologiczna ; international trade ; Poland ; competitiveness ; middle income trap ; economic security ; technological change

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11), s. 172-185

Abstrakt:

W artykule podjęto analizę ewolucji struktury przedmiotowej i geograficznej polskiego salda handlowego w latach 2001-2014. Przeprowadzone badanie miało określić przyczyny utrzymującego się deficytu, głównie z punktu widzenia technologicznego zaawansowania polskiego eksportu i importu. W badaniu wykorzystano dane na dwu- oraz czterocyfrowym poziomie dezagregacji, opierając się na Systemie Zharmonizowanym, określając na ich podstawie poziom zaawansowania technologicznego strumieni handlowych. Otrzymane wyniki pozwalają potwierdzić zasadność paradygmatu pułapki średniego dochodu i wynikające z niej zagrożenia. Znaczenie Polski we współczesnym międzynarodowym podziale pracy zostało silnie zdeterminowane naturą zagranicznych inwestycji bezpośrednich, zorientowanych na przewagi kosztowe oraz efektywnościowe i tym samym utrwalających technologiczną zależność od zagranicznego kapitału

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2016.3.14

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: