Object structure
Title:

Polityka wspierania innowacyjności w Brazylii i w jej regionach

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Policy of supporting innovation in Brazil and its regions

Creator:

Dziembała, Małgorzata

Subject and Keywords:

potencjał innowacyjny ; system innowacji ; działalność badawczo-rozwojowa ; innovation potential ; innovation system ; research and development activity

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11), s. 240-248

Abstrakt:

Brazylia jest jednym z krajów BRICS, którego gospodarka dynamicznie się rozwija. Przyczyniły się do tego wdrażane reformy. Podejmowane są także działania na rzecz kreowania nowoczesnego systemu innowacji. Jednakże, jak wynika z przeprowadzonej analizy, potencjał innowacyjny Brazylii wciąż nie jest dostateczny, a zarazem bardzo zróżnicowany przestrzennie. Niskie nakłady ponoszone na działalność B+R, niewielkie zaangażowanie pracowników naukowych we współpracę międzynarodową – to tylko niektóre z wyzwań, w obliczu których znalazła się Brazylia. Niska jest również innowacyjność przemysłu brazylijskiego, wciąż chronionego przed międzynarodową konkurencją. Celem artykułu jest analiza potencjału innowacyjnego Brazylii oraz przedstawienie polityki realizowanej na rzecz wspierania innowacyjności w tym kraju

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2016.3.19

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: