Object structure
Title:

Państwa nordyckie wobec wyzwań energetycznych Unii Europejskiej

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

The Nordic countries approach towards the European Union’s energy challenges

Creator:

Siotor, Jakub

Subject and Keywords:

państwa nordyckie ; Unia Europejska ; strategia energetyczna ; kultura energetyczna ; Nordic countries ; European Union ; Energy Strategy ; energy culture

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11), s. 286-296

Abstrakt:

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podejścia państw nordyckich do unijnych kwestii energetycznych. W pierwszej części opracowania opisana zostanie geneza Strategii Energetycznej Unii Europejskiej oraz konkretne cele, jakie zawiera. Druga część poświęcona zostanie opisowi nordyckiej współpracy energetycznej oraz czynnikom charakterystycznym dla nordyckiej kultury energetycznej, które stały się kluczowe dla modernizacji sektora energetycznego w tych krajach. W trzeciej części natomiast zaprezentowane zostaną obecny stan sektora energetycznego państw nordyckich oraz cele, jakie państwa te postanowiły osiągnąć do 2050 roku. W artykule wykorzystano metody badawcze opierające się na analizie polskich i zagranicznych materiałów źródłowych, takich jak: publikacje zwarte, raporty, artykuły naukowe oraz oficjalne dokumenty i strony internetowe organizacji międzynarodowych. Wnioski płynące z niniejszego artykułu ukazują pionierskie podejście państw nordyckich do kwestii energetycznych, a także podkreślają, że w dziedzinie energetyki państwa nordyckie są wzorem do naśladowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2016.3.23

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: