Object structure
Title:

J.S. Mill i G.S. Becker o równości kobiet i mężczyzn w społeczeństwie

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

J.S. Mill and G.S. Becker about gender equality in society

Creator:

Kraińska, Agata

Subject and Keywords:

równouprawnienie ; społeczeństwo ; płeć ; dyskryminacja ; equality ; society ; gender ; discrimination

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11), s. 367-376

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę przedstawienia problemu dyskryminacji kobiet w aspekcie społeczno-ekonomicznym, uwzględniając poglądy J.S. Milla oraz G.S. Beckera. Praca Milla pt. Poddaństwo kobiet, zaliczana jest do kanonu myśli feministycznej, a Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich autorstwa G.S. Beckera pokazuje, że na gospodarkę rynkową wpływ mają różne czynniki, które niekoniecznie są bezpośrednio z ekonomią powiązane. Obaj naukowcy, których poglądy zostały przedstawione w niniejszym artykule, są zdania, że kobiety są ofiarami dyskryminacji. Zarówno J.S. Mill, jak i G.S. Becker uważają, że gorsze traktowanie kobiet negatywnie wpływa na gospodarkę. Zdaniem tych wybitnych i zasłużonych ekonomistów każdy człowiek powinien mieć takie same prawa społeczne, ekonomiczne i polityczne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2016.3.29

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: