Object structure

Title:

Grafy a teoria stabilnych alokacji

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Graphs and theory of stable allocation

Creator:

Kozioł-Kaczorek, Dorota ; Pietrych, Łukasz

Subject and Keywords:

skojarzenia ; przydział optymalny ; grafy ; associations ; optimal allocation ; graphs

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 3 (53), s. 102-114

Abstrakt:

W pracy omówiono model procesu kojarzenia zaproponowany przez dwóch amerykańskich matematyków: D. Gale’a i L.S. Shapleya. Podstawowym zdefiniowanym przez nich pojęciem był przydział stabilny, który można osiągnąć za pomocą tzw. algorytmu odroczonej akceptacji. W artykule dokonano analizy problematyki poruszanej przez teorię stabilnych alokacji na gruncie teorii grafów. Studia literatury wykazały, że zagadnienia po-ruszane przez tę teorię można analizować za pomocą grafów dwudzielnych i sieci ważo-nych. Sformułowano również warunki, jakie należy spełnić, aby problem kojarzenia miał rozwiązanie. Odwołano się do rynku pracy, gdyż poruszane zagadnienie ma zastosowanie w praktyce, szczególnie w projektowaniu systemów rekrutacji pracowników do firm. Celem artykułu było przedstawienie problemu dwustronnych skojarzeń za pomocą języka teorii grafów oraz wskazanie możliwości aplikacyjnych w obszarze poszukiwań i dopasowań osób poszukujących pracy i pracodawców

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2016.3.08

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 3 (53)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu