Show structure

Title:

Determinanty inwestycji przedsiębiorstw w środki trwałe. Zależność od cash flow i warunków kredytowych

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Determinants of corporate investment in fixed capital. Cash flow and credit conditions sensitivity

Creator:

Nehrebecka, Natalia ; Białek-Jaworska, Anna

Subject and Keywords:

inwestycje w środki trwałe ; oszczędności ; ograniczenia finansowe ; dynamiczne modele panelowe ; systemowy GMM ; fixed capital ; savings ; financial constraints ; dynamic panel data ; systemic GMM

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 3 (53), s. 115-145

Abstrakt:

W artykule zbadano determinanty inwestycji odtworzeniowych (w środki trwałe) polskich przedsiębiorstw. Analizę przeprowadzono na podstawie jednostkowych danych panelowych niezbilansowanych przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 10 pracowników, zawartych w rocznych sprawozdaniach GUS F-02 z lat 1995-2012. Do oszacowania parametrów wykorzystano systemowy estymator GMM (Generalised Methods of Moments). Dodatkowo zastosowano odporną macierz wariancji-kowariancji. Badania determinant inwestycji odtworzeniowych (w środki trwałe) wskazują na silną zależność inwestycji od cash flow z działalności operacyjnej przedsiębiorstw, a w konsekwencji ich mniejsze uzależnienie od warunków (ceny i dostępności) panujących na rynku kredytowym. Wyniki badania w tym zakresie wskazują, że wywiera to wpływ na działanie kredytowego mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2016.3.09

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 3 (53)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu