Object structure
Title:

Koordynacja – syntetyczna dyrektywa sprawnego działania systemów złożonych – wybrane aspekty

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Coordination – synthetic directive of effective functioning of complex systems – selected aspects

Creator:

Grzybowska, Katarzyna

Subject and Keywords:

sprawne działanie ; koordynacja ; dyrektywy sprawnego działania ; efficient functioning ; coordination ; efficient functioning directives

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 3 (28), s. 30-39

Abstrakt:

Koordynacja jest syntetyczną dyrektywą sprawnego działania. Artykuł przybliża zagadnienia dotyczące sprawnego działania systemów złożonych, jakimi są łańcuchy dostaw. Celem publikacji jest zestawienie wybranych aspektów z pola prakseologii z koncepcją koordynacji i integracji systemów złożonych, jakimi są łańcuchy dostaw. Celem tekstu jest nie tylko syntetyczne przedstawienie aspektów, lecz także osadzenie ich w szerszym kontekście teoretycznym. Artykuł przygotowano na podstawie literatury z badanego obszaru. Omówiono w nim łańcuch dostaw jako system z uwzględnieniem jego podstawowych form sprzężeń, przedstawiono działania łańcucha dostaw i jego sprawności, a także odwołano się do prakseologicznych aspektów dyrektywy sprawnego działania i wytycznych do niej w odniesieniu do koordynacji i integracji łańcuchów dostaw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.3.03

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 3 (28)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: