Object structure
Title:

Podejścia do badania negocjacji

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Approaches to study negotiations

Creator:

Kozina, Andrzej

Subject and Keywords:

negocjacje (gospodarcze) ; podejścia do badania negocjacji ; proces negocjacji ; (business) negotiations ; approaches to study negotiations ; negotiation process

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 3 (28), s. 40-55

Abstrakt:

Przedmiotem rozważań są podejścia do opisu i analizy negocjacji, tj. różnorodne sposoby ich traktowania (ujmowania) w badaniach. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu (usystematyzowanie) tego rodzaju podejść na podstawie analizy porównawczej literatury przedmiotu, uwzględniając zarówno tradycyjne (klasyczne), jak i współczesne propozycje metodyczne. Wzięto pod uwagę następujące ujęcia: strategiczne, strukturalne, behawioralne, procesowe i integratywne. Po wstępie w kolejnych częściach artykułu scharakteryzowano wymienione podejścia. Zakończenie zawiera ich syntezę w formie zestawienia ich najważniejszych cech oraz silnych i słabych stron

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.3.04

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 3 (28)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: