Object structure
Title:

Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w przemyśle wydobywczym według wytycznych Global Reporting Initiative

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Corporate Social Responsibility raporting in the mining industry according to the Global Reporting Initiative

Creator:

Kudełko, Jan ; Hop, Natalia ; Kozłowska-Pęciak, Wioletta ; Bachowski, Cezary

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność biznesu ; corporate social responsibility ; przemysł wydobywczy ; zarządzanie w przedsiębiorstwie ; raportowanie ; mining industry ; management ; CSR indicators

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 3 (28), s. 72-92

Abstrakt:

Społeczna odpowiedzialność biznesu − Corporate Social Responsibility (CSR) − jest przedmiotem zainteresowania wielu firm wiodących w swojej branży. Korzyści z jej wdrożenia upatruje się w poprawie wizerunku przedsiębiorstwa, we wzroście jego konkurencyjności, w redukcji kosztów, polepszeniu relacji z klientami, przychylności władz samorządowych i społeczności lokalnej, a także zwiększeniu satysfakcji pracowników, ich lojalności i motywacji. Jako jeden z czynników wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem jest integralnym elementem strategii służącym do sukcesywnej oceny uzyskanych efektów społecznych i gospodarczych. W tym miejscu przedsiębiorstwa napotykają wiele problemów, z których najważnieszy jest dobór odpowiednich wskaźników i metod raportowania. Warto jednak podjąć się tego wyzwania, gdyż opracowanie raportu świadczy o dojrzałości strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, jak również jest narzędziem komunikacji i monitorowania postępów w osiąganiu zamierzonych działań. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników analiz dostępnych materiałów stanowiących części składowe raportów społecznej odpowiedzialności, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania przemysłu wydobywczego i jego postrzegania przez konkurencję i społeczeństwo

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.3.06

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 3 (28)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: