Object structure
Title:

Zarządzanie interesariuszami jako czynnik sukcesu innowacyjnego projektu

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Stakeholders management as the success factor of an innovative project

Creator:

Wirkus, Marek ; Kusio, Ewa

Subject and Keywords:

inteligentne miasta ; zarządzanie ruchem drogowym ; zarządzanie projektami ; zarządzanie interesariuszami ; smart cities ; road traffic management ; projects management ; stakeholders management

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 3 (28), s. 126-144

Abstrakt:

Artykuł dotyczy zasad wdrażania i oceny sukcesu złożonego projektu innowacyjnego. Zagadnienie przeanalizowano na przykładzie wdrożonego w Trójmieście Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR. Wynikiem tego projektu jest inteligentny system transportowy, składający się z odpowiedniej infrastruktury oraz oprogramowania, umożliwiający m.in. zdalną regulację sygnalizacji świetlnych w zależności od obciążenia ulic i skrzyżowań. System ten wdrażano etapami, a pierwsze rozwiązania mające wpływ na ruch drogowy funkcjonują od 2012 r. Ocenę projektu przeprowadzono z punktu widzenia interesariuszy, gdyż wyniki projektu wywołują ich mieszane reakcje i różne opinie [...]

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.3.09

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 3 (28)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: