Object structure
Title:

Analiza programów polityki rodzinnej w latach 1997-2013

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Analysis of family policy programs in the years 1997-2013

Creator:

Durasiewicz, Arkadiusz

Subject and Keywords:

polityka rodzinna ; programy ; rodzina ; analiza ; family policy ; programs ; family ; analysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 456, s. 9-24

Abstrakt:

Artykuł ma na celu przedstawienie i analizę programów polityki rodzinnej w Polsce w latach 1997-2013. W tekście zaprezentowano analizę danych źródłowych, wykorzystując następujące metody badawcze: metodę deskrypcji, metodę gromadzenia wiadomości oraz analizy zebranego materiału. W pracy posłużono się również metodą porównawczą. Porównywano różne podejścia dotyczące założeń w poszczególnych programach polityki rodzinnej. Źródłami wykorzystanymi w tej metodzie były literatura przedmiotu, strony internetowe oraz różnego rodzaju dokumenty i materiały źródłowe. Zastosowana analiza pozwoliła na zbadanie i przedstawienie rozwoju programów polityki rodzinnej, w ciągu prawie 20 lat od momentu pierwszej projekcji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.456.01

Language:

pol

Relation:

Polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 456

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: