Object structure
Title:

Samotne macierzyństwo a rynek pracy – potrzeby, oczekiwania, wyzwania wobec lokalnej polityki społecznej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Single motherhood vs. the labour market – needs, expectations, challenges for the local social policy

Creator:

Zaborowska, Agnieszka

Subject and Keywords:

praca ; rynek pracy ; pracodawca ; samotna matka ; polityka społeczna ; work ; labour market ; employer ; single mother ; social policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 456, s. 51-68

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie specyficznej sytuacji kobiet, które są samotnymi matkami, na rynku pracy. Powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka jest wyzwaniem, szczególnie gdy kobieta pozbawiona jest naturalnej pomocy ze strony partnera, a podział obowiązków pomiędzy oboje rodziców jest niemożliwy. Głównym celem artykułu jest wskazanie przesłanek do podejmowania kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, a zwłaszcza polityki rynku pracy wobec samotnych matek. Analiza relacji pomiędzy samotnym macierzyństwem a rynkiem pracy została zaprezentowana na podstawie badań sondażowych przeprowadzonych w 2015 r., równolegle na dwóch grupach respondentów – kobietach samotnie wychowujących dzieci i przedsiębiorcach z powiatu radomskiego. Czego potrzebują samotne matki, żeby odnaleźć się na rynku pracy, i jak rynek pracodawców postrzega takie kobiety? Artykuł odpowiada na pytania dotyczące potrzeb i oczekiwań obydwu stron tej relacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.456.04

Language:

pol

Relation:

Polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 456

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: