Object structure
Title:

Nieformalne formy wsparcia rodzin w środowisku lokalnym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Informal forms of support for families in the local community

Creator:

Gagacka, Maria

Subject and Keywords:

sieci ; wsparcie społeczne ; społeczność lokalna ; nieformalne grupy ; networks ; social support ; local community ; informal groups

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 456, s. 69-85

Abstrakt:

Celem opracowania jest prezentacja wyników badań empirycznych dotyczących nieformalnych sieci wsparcia, postrzeganych przez beneficjentów różnych ich form oraz roli, jaką odgrywają w systemie wsparcia rodzin w społecznościach lokalnych.Ważną rolę w procesie przezwyciężania negatywnych zjawisk występujących w życiu społecznym przypisuje się sieciom wsparcia, dostarczanym jednostkom w środowisku lokalnym przez grupy nieformalne i organizacje społeczne. Interesującym problemem wydaje się więc odpowiedź na pytania, w jaki sposób nieformalne sieci zmieniają samych potrzebujących i ich rodziny i jaka jest pozycja tych sieci w lokalnym modelu polityki społecznej, a szczególnie rodzinnej. Wydaje się ważnym podkreślenie, że konsekwencją przemian społecznych zachodzących w postnowoczesnych społecznościach jest niemalejące zapotrzebowanie na wsparcie w realizacji ról rodzinnych, niezależne od statusu społecznego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.456.05

Language:

pol

Relation:

Polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 456

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: