Object structure
Title:

Niedobór czy nadmiar miejsc? Analiza statystyk dostępności opieki żłobkowej w polskich gminach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Deficiency or excess of childcare places? Analysis of differences in access to nurseries in Polish municipalities

Creator:

Kurowska, Anna ; Szczupak, Klaudyna

Subject and Keywords:

żłobki ; niezaspokojone zapotrzebowanie ; polityka rodzinna ; usługi opiekuńcze ; nursery ; unmet needs ; family policy ; care services

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 456, s. 86-102

Abstrakt:

Dane udostępniane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazują, że aż 68% gmin miało w II połowie 2014 r. większą liczbę miejsc żłobkowych niż dzieci w żłobkach. Celem naszych badań było udzielenie odpowiedzi na pytanie o przyczynę widocznej w statystykach nadwyżki miejsc nad liczbą dzieci w większości gmin mających żłobki. Główne, wzajemnie niewykluczające się hipotezy, które postawiłyśmy i poddałyśmy weryfikacji to: H1 o występowaniu lokalnych nadwyżek miejsc w żłobkach publicznych ze względu na niski popyt; H2 o niedopasowaniu strukturalnym, czyli niedoborze miejsc publicznych przy jednoczesnym występowaniu nadwyżek miejsc w żłobkach prywatnych oraz H3 o występowaniu błędów w danych. W celu realizacji badań wykorzystano triangulacje metod badawczych. W ramach badań ilościowych przeprowadzona została analiza zestawiająca dane z baz uzyskanych z GUS oraz z MPiPS. W ramach badań jakościowych przyprowadziłyśmy 83 wywiady z urzędnikami gminnymi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.456.06

Language:

pol

Relation:

Polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 456

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: