Object structure
Title:

Nordycki model wspierania rodzin niewydolnych w opiece nad dzieckiem. Analiza sytuacji Polaków oraz ich rodzin w Norwegii

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Nordic model of aiding dysfunctional families in childcare. An analysis of the perception of the situation of Poles and their families in Norway

Creator:

Nowiak, Wojciech ; Narożna, Dominika ; Muriaas, Ragnhild Louise

Subject and Keywords:

piecza zastępcza ; Polacy w Norwegii ; ochrona praw dziecka ; Barnevernet ; family policy ; family support ; foster care ; the situation of immigrants ; Poles in Norway

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 456, s. 116-133

Abstrakt:

Wspieranie rodzin na początku XXI wieku stało się priorytetem państw i społeczeństw myślących perspektywicznie, dostrzegających procesy mające negatywne oddziaływanie na ich rozwój oraz funkcjonowanie. Jednym z nich jest wspieranie rodzin niewydolnych w swojej opiece rodzicielskiej, mających problemy z zapewnieniem dzieciom prawidłowego rozwoju w sensie biologicznym i psychofizycznym. Państwami, które od dziesięcioleci angażują się w tym obszarze, jest wspólnota Norden. Artykuł przedstawia funkcjonowanie instytucji Barnevernet – Służba Ochrony Praw Dzieci w Norwegii, oraz opinie Polaków zamieszkujących Norwegię na temat tej jednostki. Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące genezy różnic w podejściu do sposobów niesienia pomocy rodzinom niewydolnym, w odniesieniu do dzieci w Polsce i Norwegii. Autorzy wykorzystują do badań analizę komparatywną, bazują również na metodzie wywiadu uczestniczącego, ponieważ część materiałów jest pochodną badań przeprowadzonych w Norwegii przy jej użyciu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.456.08

Language:

pol

Relation:

Polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 456

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: