Object structure
Title:

Nurt krytyczny w metodologii badań marketingu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Critical trend in marketing survey methodology

Creator:

Chlipała, Paweł

Subject and Keywords:

nurt krytyczny ; badania krytyczne ; metodologia badań ; marketing ; badanie marketingu ; critical methodology ; critical research ; survey methodology ; marketing survey

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 20-28

Abstrakt:

Artykuł ma charakter metodyczny. Jego celem jest zaprezentowanie wyników rozważań na temat możliwości wykorzystania nurtu krytycznego do badań marketingu. Badania marketingu (w odróżnieniu od badań marketingowych) dotyczą gromadzenia wiedzy o marketingu w celu konstruowania i porządkowania jego teorii. Studia literatury przedmiotu pozwalają stwierdzić, że nurt krytyczny jest jedną z trzech metodologii poznania marketingu, jednak marginalizowaną i wykorzystywaną rzadko, ustępującą miejsce przede wszystkim badaniom w nurcie pozytywistycznym, a także interpretacyjnym. W artykule wykazano, że z punktu widzenia kształtowania paradygmatów i koncepcji teoretycznych marketingu podejście krytyczne, ujęte w ramy ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne, jest szczególnie przydatne. Może też ono stanowić istotny element integracji procesu gromadzenia wiedzy o marketingu z badaniami pozytywistycznymi i/lub interpretacyjnymi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.02

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: