Object structure
Title:

Zastosowanie metody ocen ekspertów w badaniach kierunków rozwoju handlu i usług

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The use of the expert’s evaluation method in the research of directions of trade and services development

Creator:

Maciejewski, Grzegorz

Subject and Keywords:

metoda ocen ekspertów ; handel detaliczny ; usługi ; badania jakościowe ; Europa ; expert’s evaluation method ; retail trade ; services ; qualitative research ; Europe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 39-49

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie metody ocen ekspertów w badaniach kierunków rozwoju handlu i usług. W opisanym w artykule badaniu wzięło udział 20 ekspertów z handlu i 23 ekspertów z usług. Dobór ekspertów był celowy, były to osoby, które z racji swoich zainteresowań, wiedzy i doświadczenia należy uznać za ekspertów w zakresie handlu i usług. Perspektywę badawczą stanowił rok 2020. Dzięki zastosowanej metodzie uzyskano informacje m.in. na temat zmian mogących nastąpić w handlu i usługach w Europie, przewidywanych zmian w ofercie przedsiębiorstw handlowych i usługowych czy przewidywanych zmian w sposobach obsługi klientów. Metodę ocen ekspertów można zatem uznać za przydatną w badaniach kierunków rozwoju handlu i usług mimo zidentyfikowanych wad i ograniczeń

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.04

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: