Object structure
Title:

Eksperyment jako metoda badania wpływu Visual Merchandisingu na skłonności zakupowe

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

An experiment as the method of Visual Merchandising impact on shopping tendencies

Creator:

Gigoła, Marta

Subject and Keywords:

eksperyment ; badania eksperymentalne ; badania marketingowe ; zachowania konsumenckie ; Visual Merchandising

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 79-89

Abstrakt:

Celem artykułu jest ukazanie zastosowania metody eksperymentu w badaniach marketingowych. Za egzemplifikację posłużyły badania własne przeprowadzone w czerwcu 2013 roku. Zaprezentowano przedmiot, podmiot i zakres badania oraz metody badawcze wraz z oczekiwanymi wynikami. Wyniki badania pozwalają wnioskować, że eksperyment jest skutecznym narzędziem w badaniach marketingowych, dostarczającym informacji ułatwiających podejmowanie decyzji w firmie i działania bez dużego ryzyka popełnienia błędu. Działania te dotyczą stosowania Visual Merchandisingu w sklepach odzieżowych, zbadania jego skuteczności, a w efekcie wpływu na podniesienie sprzedaży. Zamieszczono także wnioski dotyczące zasadności badania w przyszłości: – zróżnicowania narzędzi Visual Merchandisingu dla różnych grup klientów, – czynników różnicujących czas spędzany przez klientów przy oferowanych produktach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.08

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: