Object structure
Title:

Wykorzystanie symulacyjnych gier decyzyjnych w badaniach eksperymentalnych w marketingu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The use of simulation business games in experimental research in marketing

Creator:

Awdziej, Marcin ; Tkaczyk, Jolanta

Subject and Keywords:

symulacyjne gry decyzyjne ; badania eksperymentalne ; marketing ; simulation business games ; experimental research

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 90-102

Abstrakt:

Celem prezentowanego opracowania jest krytyczna analiza możliwości wykorzystania symulacyjnych gier decyzyjnych w badaniach eksperymentalnych w marketingu. W artykule omówiono istotę, wady i zalety wykorzystywania gier w badaniach oraz wskazano możliwe obszary marketingu, w których gry mogą być wykorzystane. W opracowaniu posłużono się przykładem gry Markstrat, która jest najczęściej wykorzystywana w badaniach eksperymentalnych w zarządzaniu i marketingu, a której syntetyczną charakterystykę przedstawiono. Zdaniem autorów, gry symulacyjne, mimo ograniczeń wynikających między innymi z realizmu i rzetelności, mają znaczący potencjał, zwłaszcza w badaniach złożonych procesów decyzyjnych. Konieczne jest jednak uzupełnianie wyników uzyskanych za ich pomocą bardziej konwencjonalnymi metodami badań, takimi jak ankiety czy wywiady

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.09

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: