Object structure
Title:

Angażowanie (się) klientów we współtworzenie wartości – formy, uwarunkowania i efekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Customer engagement in value cocreation – forms, antecedents and consequences

Creator:

Żyminkowska, Katarzyna ; Żyminkowski, Tomasz

Subject and Keywords:

angażowanie (się) klienta ; customer engagement (behavior)

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 103-120

Abstrakt:

Koncepcja customer engagement (CE) rozumiana jako angażowanie (się) klienta indywidualnego we współtworzenie (a także komunikowanie i dostarczanie) wartości w rozszerzonej sieci kompetencji jest rozwijana na gruncie marketingu relacji i zarządzania wartością klienta. Badania form oraz uwarunkowań i efektów tego angażowania (się) są utrudnione z uwagi na niedostatecznie precyzyjne osadzenie koncepcji CE wobec kategorii pokrewnych występujących w dorobku teoretycznym marketingu relacji i zachowań konsumenta. Celem artykułu jest więc wypełnienie tej luki. Autorzy na podstawie krytycznej analizy istniejących modeli koncepcyjnych CE proponują interpretację CE w perspektywie zarządczej. Przyjmują polskie tłumaczenie „angażowanie (się) klienta”, które odróżnia CE od pokrewnego pojęcia, jakim jest zaangażowanie klienta (involvement). Następnie omawiają propozycję własnego modelu badawczego zjawiska CE

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.10

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: