Object structure
Title:

Pokolenie head down jako konsekwencja smartfonizacji społeczeństwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The “head down” generation as a consequence of smartphonization of the society

Creator:

Czerska, Iwona

Subject and Keywords:

pokolenie head down ; smartfonizacja ; generacje X, Y, Z, C ; nomofobia ; the “head down” generation ; smartphonization ; Generation X, Y, Z, C ; nomophobia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 214-221

Abstrakt:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba charakterystyki pokolenia head down w kontekście smartfonizacji społeczeństwa. Dokonano podziału i opisu generacji X, Y, Z, C tworzących pokolenie head down. Zaprezentowane podziały generacyjne i ich opisy nie są jednoznaczne ani ostateczne. Rozbieżności wynikają głównie z różnych ram czasowych dotyczących lat urodzin członków poszczególnych generacji. Owe przesunięcia w czasie spowodowane są uwarunkowaniami społecznymi i historycznymi w USA, Europie i w Polsce. W Polsce bowiem większość ważnych procesów społeczno-kulturowych zachodziła nieco później niż na Zachodzie. Kolejno przedstawiono zalety i wady smartfonizacji społeczeństwa w kontekście społeczno-kulturowym i zdrowotnym. Zwrócono uwagę na nowe zjawiska społeczne, będące konsekwencją smartfonizacji cywilizacji, takie jak: nomofobia, fonoholizm, kokonizm, phubbing

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.20

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: