Object structure
Title:

Metody przewidywania trendów w makrootoczeniu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Methods of predicting trends in macro-environment

Creator:

Hajdas, Monika ; Szabela-Pasierbińska, Ewa

Subject and Keywords:

trendy ; makrootoczenie ; prognozowanie ; marketing ; trends ; macro-environnment ; forecasting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 232-244

Abstrakt:

W artykule poruszono problematykę metod prognozowania zjawisk w makrootoczeniu na potrzeby podejmowania decyzji biznesowych. Celem przeprowadzonych badań była eksploracja stanu wiedzy na temat metod przewidywania trendów oraz identyfikacja metod stosowanych do tego celu przez polskich badaczy. Artykuł oparty został na studiach literaturowych oraz analizie treści publikacji naukowych poświęconych makrootoczeniu. Wyniki wskazują na korzystanie przez badaczy z niewielkiego zakresu metod służących przewidywaniu zmian w otoczeniu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.22

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: