Object structure
Title:

Wykorzystanie metody mystery visitor w badaniu interakcji z uczestnikami targów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Use of mystery visitor method for researching interactions with trade fair participants

Creator:

Gębarowski, Marcin ; Siemieniako, Dariusz

Subject and Keywords:

targi ; interakcje ; obserwacja ; mystery visitor ; trade fairs ; interactions ; observation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 245-253

Abstrakt:

Do badania aktywności marketingowej uczestników targów można wykorzystać ankietę audytoryjną oraz wywiad osobisty, które zostały już szczegółowo przedstawione w literaturze naukowej. Inną metodą badania wystawców i zwiedzających, jak dotąd słabo opisaną, jest mystery visitor. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystywania metody „tajemniczy zwiedzający” w kontekście eksplorowania interakcji targowych. Przedstawiono złożoność takich interakcji, jak również istotę samej metody mystery visitor. Egzemplifikacji dokonano na podstawie obserwacji przeprowadzonej podczas największych na świecie targów branży nieruchomości handlowych – MAPIC, organizowanych w Cannes. Odniesiono się także do wywiadu swobodnego jako komplementarnej wobec mystery visitor, metody pogłębionego badania interakcji targowych. W tym przypadku przywołano wyniki badań pozyskane podczas SCF – największego w Polsce wydarzenia wystawienniczego branży nieruchomości handlowych, odbywającego się w Warszawie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.23

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: