Object structure
Title:

Wykorzystanie wizualnych protokołów badawczych w procesie pomiaru relacji konsumenta z marką – aspekt emocjonalny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Visual protocols in the process of measurement of consumer relations with brand − emotional aspekt

Creator:

Matysiewicz, Justyna ; Ganassali, Stephane

Subject and Keywords:

wizualne protokoły badawcze ; emocje ; relacje konsumentów z marką ; visual research methods ; emotions ; brand attachments

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459, s. 254-264

Abstrakt:

W ramach realizacji koncepcji marketingu doświadczeń firmy starają się wywołać określone silne emocje w stosunku do swoich produktów/marek u konsumentów. Ze względu na subiektywny, podświadomy często charakter tych emocji ich identyfikacja i głębsze zrozumienie, a także pomiar stają się wyzwaniem dla badaczy i analityków. W literaturze przedmiotu istnieje wiele metod i technik badawczych, które pomagają zgłębić to zjawisko, jednakże właściwy ich dobór i zastosowanie mogą stanowić wyzwanie badawcze. Celem artykułu jest porównanie i ocena wybranych protokołów badawczych stosowanych w ramach metod samoopisujących celem identyfikacji i pomiaru emocjonalnych reakcji konsumentów w odniesieniu do określonych marek. W szczególności porównane zostaną techniki wykorzystujące skalę Likerta, zdjęcia i kolaże spontanicznie dobierane w procesie badawczym przez respondentów. W artykule przedstawiono wyniki międzynarodowych badań porównawczych przeprowadzonych w Polsce i we Francji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.459.24

Language:

pol

Relation:

Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: